ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
221
ประกาศมรดกเฉพาะส่วน
นายวันชัย กันปี/นายชัชรินทร์ กันปี
มรดก
01-12-2564
07-01-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาพรหมพิราม
222
แบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์
นายเชาว์ เหมือนสวาท
รังวัดข้างเคียง
19-11-2564
20-12-2564
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง
223
ประกาศมรดกเฉพาะส่วน
นางสาวสมคิด กันปี/นางบรรจง กันปี
มรดก
01-12-2564
07-01-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาพรหมพิราม
224
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายทองเพียร มีทรัพย์
นายสุพจน์ มีทรัพย์
มรดก
25-11-2564
27-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
225
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายชุ่ม สุริยะวงค์ (ผู้ตาย)
นายศิริพงษ์ สุริยะวงค์
มรดก
01-12-2564
04-01-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาวังเหนือ
226
โอนมรดก
นางไพริน ไร่ดี
มรดก
25-11-2564
29-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา
227
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายเขียน เอี่ยมเอิบ
นายอังคาร เอี่ยมเอิบ
มรดก
01-12-2564
04-01-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
228
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางประมวล ทองกำไร
นายประสงค์ ทองกำไร กับพวก
มรดก
26-11-2564
27-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
229
ประกาศมรดกเฉพาะส่วน
นายวันชัย กันปี/นายชัชรินทร์ กันปี
มรดก
01-12-2564
07-01-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาพรหมพิราม
230
แจกโฉนด
นายสมพาล ต้นทอง
ออกโฉนด
01-12-2564
05-01-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ ส่วนแยกสำโรงทาบ
231
กำหนดท้องที่และวันเริ่มต้นทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินและสอบเขตโฉนดที่ดิน
-
อื่นๆ
29-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย
232
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางจรัส บัวเพ็ง
นายดอกรัก บัวเพ็ง
มรดก
30-11-2564
30-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
233
ออกใบแทน
นางอ้วน พันพม่าหรือนางอาน หาญเสมอ
ใบแทน
01-12-2564
05-01-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ ส่วนแยกสำโรงทาบ
234
โอนมรดก
นางสาวสมจิตร วงษ์บุญมี
มรดก
25-11-2564
29-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา
235
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายชุ่ม สุริยะวงค์ (ผู้ตาย)
นางสาวผัด สุริยะวงค์ กับพวก
มรดก
01-12-2564
04-01-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาวังเหนือ
236
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางจรัส บัวเพ็ง
นางสาวสมจิตร บัวเพ็ง
มรดก
30-11-2564
30-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
237
ผู้จัดการมรดก
นางสาวสมใจ แซ่เฮ้ง (ผจก.)
มรดก
01-12-2564
01-01-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระประแดง
238
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นายวิเชียร ภูสิงห์
มรดก
24-11-2564
24-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล ส่วนแยกศรีเมืองใหม่
239
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายชุ่ม สุริยะวงค์ (ผู้ตาย)
นายศิริพงษ์ สุริยะวงค์
มรดก
01-12-2564
04-01-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาวังเหนือ
240
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางจรัส บัวเพ็ง
นางจันทร์แรม บัวเพ็ง
มรดก
30-11-2564
30-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก