ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
281
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียง
นางสุบิน ตลอดพงษ์ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
17-05-2564
16-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
282
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียง
นางสุบิน ตลอดพงษ์ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
17-05-2564
16-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
283
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียง
นางสุบิน ตลอดพงษ์ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
17-05-2564
16-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
284
โอนมรดก
นายเกียรติ์ ทานันติ / นางสาวภาวดี ทานันติ
มรดก
17-05-2564
18-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน
285
โอนมรดก
นายเจริญ บุญแสน / นางโสระดา
ออกโฉนด
17-05-2564
18-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน
286
ขาย
นายแสน นุเสน / นายโชติ ข่มแก้ว
อื่นๆ
17-05-2564
16-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน
287
ขอจดทะเบียนเช่า (มีกำหนดเวลายี่สิบปี สามเดือน)
บริษัท กรติมา แอลพีจี จำกัด
อาคารโรงเรือน
14-05-2564
17-06-2564
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ
288
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นายเริ่ม ริมวิเชียร
มรดก
17-05-2564
18-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง
289
แจกโฉนดที่ดิน
วัดพระธาตุม่อนเปี้ยะ(ร้าง)
ออกโฉนด
30-04-2564
21-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่ริม ส่วนแยกสะเมิง
290
ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม
นางจัยนทร์หอม/นายสำเรือง สมนาเมือง
มรดก
17-05-2564
21-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงชัย
291
ออกใบแทน
นายปรีชา บัวเนียม
ใบแทน
17-05-2564
18-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง
292
จดทะเบียนผู้จัดการมรดก(ตามพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง)
นางสาวคลี่ จันทร์น้อย
มรดก
14-05-2564
15-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง
293
แจกโฉนดที่ดิน
นายบุญปั๋น ไชยานะ
ออกโฉนด
06-05-2564
24-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่ริม ส่วนแยกสะเมิง
294
แจกโฉนดที่ดิน
นายบุญปั๋น ไชยานะ
ออกโฉนด
06-05-2564
24-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่ริม ส่วนแยกสะเมิง
295
จดทะเบียนโอนมรดก
นายผิว ช่วยนุกูล
มรดก
17-05-2564
18-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง
296
โอนมรดก
นายบุญศรี โปธา
มรดก
06-05-2564
23-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่ริม ส่วนแยกสะเมิง
297
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นายเริ่ม ริมวิเชียร
มรดก
17-05-2564
18-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง
298
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสายอรุณ สาระพันธ์
รังวัดข้างเคียง
18-05-2564
18-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากมลาไสย
299
โอนมรดก
นายบุญศรี โปธา
มรดก
06-05-2564
23-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่ริม ส่วนแยกสะเมิง
300
โอนมรดก
นายบุญศรี โปธา
มรดก
06-05-2564
23-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่ริม ส่วนแยกสะเมิง