ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
321
ใบแทน
นายทวิชชัย ฐิตวิริยะ
ใบแทน
13-08-2563
13-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางคล้า
322
มรดก โฉนดที่ดินเลขที่ 73276
นางยุพิน บูรณะจุฑานนท์
มรดก
11-08-2563
11-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง
323
การเเจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเเนวเขตที่ดิน หรือคัดค้านการรังวัด
นายอดุล สังขะนิต
รังวัดข้างเคียง
23-07-2563
23-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาอากาศอำนวย
324
ปิดประกาศแจ้งข้างเคียง
นายดนัย เอ็ดเวิร์ด สแต็มป์
รังวัดข้างเคียง
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ
325
แจกโฉนดที่ดิน
พันโทประสิทธิชัย พร้อมมูล
ออกโฉนด
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
326
โอนมรดก (ระหว่างจำนอง) รายนายอุดม โพธิ์เจริญ (ผู้ตาย)
นายอุดม โพธิ์เจริญ (ผู้ตาย) นางสำอางค์ โพธิ์เจริญ (ผู้ขอ)
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา
327
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน รายนายวินัย อุตมะกูล
นายวินัย อุตมะกูล / นายศิวกร อุตมะกูล
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
328
ขอออกใบแทน
นายทวีศักดิ์ พจน์ชนะ
ใบแทน
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาม่วงสามสิบ
329
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน รายนายสำเนาว์ อุตมะกูล
นายสำเนาว์ อุตมะกูล / นางสุนีย์ ตั้งชัยศิริรักษ์ กับพวก
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
330
จดทะเบียนโอนมรดก (ระหว่างจำนอง)รายนางสุดใจ สุจริต
นายธนศักดิ์ สุจริต
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
331
จดทะเบียนโอนมรดก
นายประดิษฐ์ ดีตัน ผู้ตาย นางพร ดีตัน ผู้ขอรับมรดก
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาม่วงสามสิบ
332
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วนรายนางแพรก อุตมะกูล
นางแพรก อุตมะกูล / นางสุนีย์ ตั้งชัยศิริรักษ์ กับพวก
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
333
ขอออกใบแทน
นายศิริวัฒน์ อนันต์คูศรี
ใบแทน
11-08-2563
11-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี
334
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางสุดใจ สุจริต
นายธนศักดิ์ สุจริต
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
335
จดทะเบียนโอนมรดกรายนางนิรัส ประเสริฐสุข
นางนิรัส ประเสริฐสุข / นายประฏิพัทร์ ประเสริฐสุข กับพวก
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
336
ประกาศขายสิ่งปลูกสร้าง บ้านเลขที่ 530 รายนางอัมพร เหล็กแปลง
ประกาศขายสิ่งปลูกสร้าง บ้านเลขที่ 530 รายนางอัมพร เหล็กแปลง
อื่นๆ
11-08-2563
11-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
337
ประกาศแจกโฉนดรายนางบุญเทียนฯฃ
ประกาศแจกโฉนดรายนางบุญเทียนฯฃ
อื่นๆ
11-08-2563
11-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
338
จดทะเบียนขาย น.ส.3 รายนางช้ำ ศรีจันทร์
นางช้ำ ศรีจันทร์
อื่นๆ
13-08-2563
15-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเสลภูมิ
339
ประกาศแจกโฉนดรายนางรัตนาฯ
ประกาศแจกโฉนดรายนางรัตนาฯ
อื่นๆ
11-08-2563
11-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
340
มรดก-นายอินก๋วน
มรดก-นายอินก๋วน
มรดก
06-08-2563
06-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย