ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
381
มรดก รายนายชำนาญ คำปาน
นายชำนาญ คำปาน
มรดก
26-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
382
ออกโฉนดที่ดิน
นางสาวประภาพร แสนอุบล
ออกโฉนด
16-01-2566
24-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาวานรนิวาส
383
โอนมรดก
นางลำไพ พิมพบุตร
มรดก
17-01-2566
24-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาวานรนิวาส
384
จดทะเบียนเข่า กระทรวงการคลัง น.ส.ล. พล0206 ตำบลวังน้ำคู้
กระทรวงการคลัง
อื่นๆ
26-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
385
โอนมรดก
นางสาวรัตนพร โคตรภูธร
มรดก
18-01-2566
24-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาวานรนิวาส
386
จำนองเพิ่มหลักทรัพย์
บริษัท ช.พัชรพรรณ จำกัด
อาคารโรงเรือน
25-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา
387
โอนมรดก
นายครรชิต ฮองต้น
มรดก
19-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาวานรนิวาส
388
ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม รายนายเนี้ยว พุ่มพวง
นายเนี้ยว พุ่มพวง
มรดก
23-01-2566
23-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
389
จำนองเพิ่มหลักทรัพย์
บริษัท ช.พัชรพรรณ จำกัด
อาคารโรงเรือน
25-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา
390
โอนมรดก
นางสาวบัวจันทร์ คุณธรรม ผู้จัดการมรดกนางสวย คุณธรรม
มรดก
23-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาวานรนิวาส
391
มรดก รายนายระเหย เพ็งจันทร์
นายระเหย เพ็งจันทร์
มรดก
27-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
392
มรดก รายนายระเหย เพ็งจันทร์
นายระเหย เพ็งจันทร์
มรดก
27-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
393
โอนมรดก
นายธนัญ ฤกษ์ฉวี
อาคารโรงเรือน
17-01-2566
17-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา
394
โอนมรดก
นางวิภานิจ แกร์เบอร์
มรดก
19-01-2566
24-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาวานรนิวาส
395
ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม รายนางวาสนา แจ้งส่วาง
นางวาสนา แจ้งส่วาง
มรดก
27-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
396
โอนมรดก
นางสาวบัวจันทร์ คุณธรรม ผู้จัดการมรดกนางสวย คุณธรรม
มรดก
23-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาวานรนิวาส
397
ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม รายนางวาสนา แจ้งส่วาง
นางวาสนา แจ้งส่วาง
มรดก
27-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
398
โอนมรดก
นายวิเชียร จุลวานิช
มรดก
18-01-2566
22-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา
399
มรดก รายนางตุ่ม คดคง
นางตุ่ม คดคง
มรดก
27-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
400
ใบแทน
นางสาวปุ จันทร์ศิริ
ใบแทน
23-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาวานรนิวาส