ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
121
ใบแทน
นางสาวไข่มุก ปัญสุภารักษ์ โดยนายภูกริช จิตตภานันท์ ผู้จัดการมรดก
ใบแทน
13-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
122
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายชุ้ย ทองนาค
นายสมพง ทองนาค
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาพัฒนานิคม
123
ใบแทน นางสาวศุภสร
นางสาวศุภสร
ใบแทน
11-08-2563
10-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
124
ใบแทน นางสาวศุภสร
นางสาวศุภสร
ใบแทน
11-08-2563
10-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
125
ใบแทน นางสาวศุภสร
นางสาวศุภสร
ใบแทน
11-08-2563
10-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
126
ใบแทน นางสาวศุภสร และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
นางสาวศุภสร กับผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
ใบแทน
11-08-2563
10-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
127
ใบแทน นางสาวศุภสร
นางสาวศุภสร
ใบแทน
11-08-2563
10-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
128
ใบแทน นางสาวศุภสร
นางสาวศุภสร
ใบแทน
11-08-2563
10-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
129
ประกาศข้างเคียงนางลำใย ชนะเทพา
นางสุชาดา ทัพซ้าย
รังวัดข้างเคียง
11-08-2563
11-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาน้ำพอง
130
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายประจบ กลิ่นรุ่ง
นายประจบ กลิ่นรุ่ง / นางบุญเจือ แก้ววันเพ็ญ ผู้ขอ
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
131
ใบแทน นางสาวศุภสร
นางสาวศุภสร
ใบแทน
11-08-2563
10-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
132
ใบแทน นางสาวศุภสร
นางสาวศุภสร
ใบแทน
11-08-2563
10-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
133
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายประจบ กลิ่นรุ่ง
นายประจบ กลิ่นรุ่ง / นางสังวร กลิ่นรุ่ง ผู้ขอ
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
134
โอนมรดก รายนายประทิน มูลนิล (ระหว่างจำนอง)
นายประทิน มูลนิล / นายอุทัย มูลนิล ผู้ขอ
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
135
แจกโฉนดที่ดิน ราย นายช่วย มาเผื่อน และผู้มีสิทธิ์ครอบครองร่วม
นายช่วย มาเผื่อน และผู้มีสิทธิครอบครองร่วม
ออกโฉนด
06-08-2563
07-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
136
ใบแทน นางสาวศุภสร และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
นางสาวศุภสร
ใบแทน
11-08-2563
10-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
137
แจกโฉนดที่ดิน รายนางอัมพร วงค์เตย์
นางอัมพร วงค์เตย์
ออกโฉนด
06-08-2563
07-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
138
ขอส่งหนังสือเรื่องการแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายถนัด จันทร์มุข
รังวัดข้างเคียง
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มเก่า
139
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน
บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
รังวัดข้างเคียง
17-07-2563
20-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา
140
ให้
นายอภิชาติ พิริเยศยางกูร
อื่นๆ
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา