ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
141
ขอจดทะเบียนให้
นายธัชนพ บุญสม
อาคารโรงเรือน
27-01-2566
28-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่
142
ขอจดทะเทียนขายอาคารโรงเรือน รายนายไพโรจน์ ทรงฤกษ์
นายไพโรจน์ ทรงฤกษ์
อาคารโรงเรือน
27-01-2566
28-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง
143
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายประสาท ตำรางเรียง
รังวัดข้างเคียง
30-01-2566
02-03-2566
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี
144
จดทะเบียนผู้จัดการมรดก
นางวราพรรณ เฟื่องอาวรณ์
มรดก
27-01-2566
06-03-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาแก่งคอย
145
โอนมรดกเฉพาะส่วน ฉ.58145
นางสาวจิรวรณ พันธ์ปา
มรดก
27-01-2566
28-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขากำแพงแสน
146
ขาย
นางสาวดาว สว่างไทรสาขา
อาคารโรงเรือน
24-01-2566
24-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน
147
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นายนาเรศ แสงชีวงษ์
มรดก
27-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
148
โอนมรดก ฉ.53722
นายเิกพันธ์ พันธ์จำปา
มรดก
27-01-2566
28-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขากำแพงแสน
149
ขาย
บริษัท ออร์คิด พาราไดส์ โฮมส์ จำกัด
อาคารโรงเรือน
19-01-2566
20-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน
150
ขอออกใบแทน
นายศิษฏ นิรันดร
ใบแทน
27-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
151
ขาย
บริษัท มโนรา จำกัด
อาคารโรงเรือน
25-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน
152
ขอออกใบแทน
นายประเสริฐ คล่องณรงค์
ใบแทน
26-01-2566
26-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
153
ขาย
บริษัท เจสัน โฮลดิ้ง จำกัด
อาคารโรงเรือน
24-01-2566
24-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน
154
จดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวตรองกร เจริญรุ่ง
มรดก
26-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาปราณบุรี
155
ขอจดทะเบียนขาย
นายสตีเว่น นีล จะโคบัส
อาคารโรงเรือน
27-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาปราณบุรี
156
จดทะเบียนโอนมรดก
นายดุสิต ควรหมั่น
มรดก
27-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาแกลง
157
สอบเขตโฉนดที่ดิน
นางสาววิจิตต์ ชูจบ
รังวัดข้างเคียง
25-01-2566
25-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร
158
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัด
นางสญาทิพย์ โยธา
รังวัดข้างเคียง
27-01-2566
28-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขากระนวน
159
แบ่งแยกในนามเดิมและแบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์
นางสาวไหม อรทัย
รังวัดข้างเคียง
25-01-2566
25-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร
160
การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด. ๘๑)
นางมาลี ดีสารพันธ์
รังวัดข้างเคียง
27-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์